Skip to main content

Akoestische lekdetectie

Akoestische lekdetectie is een eenvoudige vorm van lekdetectie. Met behulp van een stethoscoop luisteren we naar de muren. Dit doen we op veel verschillende plaatsen, zodat we de normale ruisfrequentie kunnen bepalen. Op de plek waar leiding lekt, ontstaat een hoogfrequent lekgeruis.

Door goed te luisteren, kunnen we de locatie van het lek heel nauwkeurig aangeven. We kunnen deze techniek ook combineren met traceergastechniek. Vervolgens werken we op dezelfde wijze. Op de plaats van de lekkage, zorgt het traceergas voor een blazend geluid. Deze technieken worden ook vaak gebruikt ter bevestiging van de resultaten uit andere technieken.